Zijn er nadelen aan keuze eigen invulling maatwerkvoorziening PGB?

Voordat u als PGB-houder met de besteding van uw PGB afwijkt van het ondersteuningsplan van de gemeente is het raadzaam de voor- en nadelen goed tegen elkaar af te wegen.
Als u aangewezen bent op een individuele voorziening heeft u de keuze de voorziening in natura te ontvangen of van een hiermee vergelijkbaar PGB.
Het PGB hoeft niet uitsluitend aan de geïndiceerde voorziening te worden besteed. U kunt het PGB naar eigen keuze besteden voor het specifieke doel of de betreffende activiteit.
Daarbij geldt wel dat een risico aan deze keuzevrijheid zit. Bijvoorbeeld als het PGB door extra kosten binnen de looptijd volledig is besteed, dan komt dat voor uw eigen rekening en risico. De gemeente is niet verplicht om u binnen de looptijd opnieuw een PGB te verlenen.
Bijvoorbeeld u ontvangt een PGB voor een scootmobiel en u gebruikt het PGB voor de aanschaf en bijkomende kosten van een (tweedehands) 45 km auto. Het PGB heeft een looptijd van 7 jaar. Het kan voorkomen dat de 45 km auto onbruikbaar is geworden en u geen vervoersvoorziening heeft, terwijl u daarop wél bent aangewezen. Ook dat wordt gezien als gevolg van de gemaakte keuze. U krijgt dus niet alsnog een nieuw PGB.
Dit heeft te maken met het uitgangspunt van de WMO dat alleen aanspraak bestaat op de goedkoopste adequate voorziening. Extra kosten die voortkomen uit de gemaakte eigen keuze passen daar niet in.

Heeft u meer vragen over Sociaal zekerheidsrecht, neem gerust contact op