Kan ik opnieuw WIA aanvragen?

Is uw WIA-aanvraag afgewezen? Als uw gezondheid verslechtert bestaat de mogelijkheid dat u alsnog WIA krijgt. Ook als uw WIA-uitkering is stopgezet kunt u in sommige situaties toch weer WIA krijgen. Wanneer is dat het geval?

Stel u bent na 2 jaar ziekte (einde wachttijd) gekeurd en u was volgens het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt voor de WIA. U heeft dan geen WIA-uitkering gekregen. Wordt u binnen 5 jaar ziek met dezelfde ziekteoorzaak, dan kunt u mogelijk alsnog een WIA-uitkering krijgen (per datum toename WIA-beoordeling).

Bent u onlangs voor de WIA afgewezen omdat uw arbeidsongeschiktheidspercentage minder is dan 35 %?  Wordt uw gezondheidssituatie binnen 4 weken slechter of wordt u ziek door een andere oorzaak? Ook dan kunt u mogelijk alsnog WIA krijgen (per datum toename WIA-beoordeling).

Ook als u WIA had en u bent uw uitkering kwijtgeraakt korter dan 5 jaar geleden, kunt u als uw gezondheid verslechtert opnieuw een recht op een WIA-uitkering krijgen.

Hoe vraag ik opnieuw WIA aan? Dat kunt u doen door een brief naar het UWV te sturen waarin u opnieuw WIA aanvraagt. U krijgt dan een oproep van het UWV voor een afspraak met een verzekeringsarts.

Overweegt u opnieuw een WIA-aanvraag te doen? Let op dat u de toename van uw beperkingen goed kunt onderbouwen. Bijvoorbeeld omdat u onder behandeling bent voor uw klachten bij een specialist. De verzekeringsarts van het UWV kan dan informatie inwinnen bij uw behandelaar(s).

Heeft u meer vragen over Sociaal zekerheidsrecht, neem gerust contact op