Welke medische informatie neem ik mee naar de WIA keuring?

Je bent ziek uitgevallen en na twee jaar komt er een WIA keuring. Waar kijkt de verzekeringsarts naar bij zo’n beoordeling? Wat moet je hem/haar laten weten over je medische dossier?

Bij de WIA beoordeling wordt gekeken naar medische beperkingen. Gaat het dan alleen om de beperkingen waarvoor je ziek uitgevallen bent en nu WIA aanvraagt? Nee, je hele medische toestand is belangrijk voor de WIA beoordeling. Dus ook medische zaken die niets met je ziekte uitval te maken hebben. De UWV verzekeringsarts moet namelijk een FML (functiemogelijkheden lijst) opstellen. Op de FML  is ingevuld wat je nog wel en wat je niet kunt aan de hand van verschillende rubrieken. Deze FML wordt vervolgens weer gebruikt om te kijken welke functies je nog wel kunt doen en wat de restverdiencapaciteit is. Dan is het ook belangrijk om te noemen dat je bijvoorbeeld allergieën hebt. Ook al hebben deze allergieën in je laatste baan nooit een probleem opgeleverd. Het kan wel een reden zijn dat je voor bepaalde functies niet geschikt bent waar je allergie een probleem kan zijn. Dat vergroot weer je kans op WIA. Het komt erop neer dat je alles waarvoor je naar de huisarts bent geweest en wat nog steeds relevant is, noemt. Verder is het belangrijk om een lijst van behandelaars en medicatie mee te nemen zodat de verzekeringsarts extra informatie kan opvragen.

Heeft u meer vragen over Sociaal zekerheidsrecht, neem gerust contact op