Duurzaam geen arbeidsvermogen volgens de Wajong?

Bij de Wajong 2015 gaat het om een ziekte of handicap rond de leeftijd van 18 jaar of na 18 en voor de leeftijd van 30 jaar terwijl in het jaar voor de ziekte of handicap minimaal 6 maanden een opleiding werd gevolgd.

Arbeidsvermogen is het vermogen van een individu om doelgerichte handelingen in een arbeidsorganisatie te verrichten die resulteren in producten of diensten die een economische waarde hebben. Met “economische waarde” wordt bedoeld dat een werkgever bereid is loon te betalen voor een verrichte taak. Het gaat erom dat uiteindelijk een reële loonwaarde kan worden bereikt. Dagbesteding valt daar bijvoorbeeld buiten want is alleen gericht op maatschappelijk participeren en heeft niet als einddoel genereren van inkomen.

De lat ligt hoog bij het onderbouwen van het duurzaam ontbreken van arbeidsvermogen.

Kan zijn dat iemand helemaal niet kan werken, dan is er geen arbeidsvermogen. Dat betekent dat iemand geen activiteit kan doen waarvoor een werkgever loon wil betalen. Zelfs niet in een beschutte werkomgeving. Is er dan een mogelijkheid dat iemand dat in de toekomst wel bereikt? Als dat zo is dan is het niet duurzaam? UWV moet dat wel onderbouwen. Dat kan door te stellen dat het op voorhand niet uitgesloten lijkt dat iemand arbeidsvermogen ontwikkelt.

Heeft UWV bij iemand vastgesteld dat hij tijdelijk geen arbeidsvermogen heeft en in 10 jaar tijd geen ontwikkelingen heeft laten zien, dan wordt de duurzaamheid van het ontbreken van arbeidsvermogen aangenomen. En dan dus alsnog een Wajong uitkering.

Wanneer geen arbeidsvermogen? En hoe onderbouw je dat?

Naast medische informatie is ook informatie van hulpverleners die bekend zijn met de specifieke leefregels erg belangrijk. Maar ook school en andere begeleiders die uit ervaring iets kunnen zeggen.

Komt iemand niet verder dan dagbesteding, doet zich de vraag voor of iemand wel een taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie? Waar ligt dat dan aan? Belangrijk is om daar zo’n specifiek mogelijk beeld van te geven. Bijvoorbeeld is iemand wel leerbaar, kan iemand dingen onthouden of moet iemand continu worden bijgestuurd?

Als er steeds onderbrekingen nodig zijn. Hoe lang en vaak zijn deze onderbrekingen? Waar ligt dat aan? Kan iemand de uitleg van wat hij moet doen niet volgen?  Kan iemand misschien met extra begeleiding wel functioneren?

Zijn werkervaringen of stages steeds afgebroken? Dan is de vraag waarom lukte het niet? Zijn er verklaringen van stagebegeleiders?

Belangrijk is om een aanvraag goed voor te bereiden en bij bezwaar zoveel mogelijk naar voren te brengen. Het kan zijn dat dan toch nog Wajong wordt toegekend.

Heeft u meer vragen over Sociaal zekerheidsrecht, neem gerust contact op