Arbeidsrecht

U wilt dat afspraken worden nagekomen maar ook dat de werkrelatie goed blijft.

Misschien hebt u vragen over uw positie of uw rechten en verplichtingen? U ging met plezier naar uw werk en ineens waait er een andere wind. U krijgt onverwacht een slechte beoordeling of uw functie komt bij een reorganisatie te vervallen. U zit met allerlei vragen. Vindt u op internet niet het volledige antwoord?

U kunt terecht met vragen en advies over:

• het opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten
• het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten
• ziekte en re-integratie
• ontslag; voor het voeren van verweer
• onderhandelen over een ontslagvergoeding
• geschillen over concurrentie- en/of relatiebedingen

U krijgt ineens te maken met een langdurig zieke werknemer. Welke verplichtingen gelden richting het UWV?

Er komt veel kijken bij het arbeidsrecht. Werkgever en werknemer sluiten een arbeidscontract af met onderlinge afspraken. Daarnaast zijn er ook wettelijke regels met rechten en verplichtingen. Ook geldt er mogelijk nog een cao. En dan zijn er nog de uitkeringsaanspraken (het sociale zekerheidsrecht) waar u op moet letten.

U wilt krijgen waar u recht op heeft. Aan de andere kant loopt u vast omdat u de relatie met uw werkgever niet op het spel wilt zetten. Of u wilt de zieke werknemer terug op de werkvloer, misschien in ander werk, maar kan dat wel? Op zich lijken deze vragen eenvoudig te beantwoorden, alleen komt daar in de praktijk vaak meer bij kijken. U kunt altijd een afspraak maken voor een advies over uw individuele situatie. U krijgt dan een advies op maat. Het kan ook zijn dat u niet meer in gesprek bent en een juridische procedure moet worden gevoerd. Ook een procedure bij de rechtbank behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u meer vragen over Arbeidsrecht, neem gerust contact op