Jeugdrecht

Ieder jaar krijgen veel jongeren te maken met het rechtssysteem. Voor jongeren of situaties waar jongeren bij betrokken zijn gelden speciale regels (het jeugdrecht). Het jeugdrecht kent een civielrechtelijk en strafrechtelijk deel.

Civiele jeugdrecht

Als er thuis de nodige opgroei- en opvoedingsproblemen zijn kunnen kinderen en hun ouders te maken krijgen met het civiele jeugdrecht. Bij dit soort situaties kan de hulpverlening, het openbaar ministerie, de ouders zelf of pleegouders de overheid vragen een kind onder toezicht te stellen (OTS) of uit huis te plaatsen (UHP). In het uiterste geval kan dat een plaatsing in gesloten Jeugdzorg zijn.

Jeugdstrafrecht

Een jongere die in aanraking komt met het strafrecht kan de Halt afdoening krijgen maar ook in het ergste geval jeugddetentie. Voor jeugdige verdachten geldt dan meestal het jeugdstrafrecht. In het jeugdstrafrecht gelden bijzondere regels, voorwaarden en straffen. Zo kan een jongere een leerstraf krijgen zoals een agressie regulatie training of een training sociale vaardigheden.

In sommige situaties krijgt een jongere met beide gebieden, zowel het civiele jeugdrecht als het jeugdstrafrecht, te maken. Zo kan een jongere die een strafbaar feit begaat onder toezicht worden gesteld met een uithuisplaatsing.

Heeft u te maken met (één van) deze situaties en wilt u de juiste stappen zetten en bescherming krijgen van uw rechten? Neem contact op met dit kantoor. Wij kunnen u adviseren en bijstaan in gevallen van:

Heeft u meer vragen over Jeugdrecht, neem gerust contact op