Is uw aanvraag WIA, Ziektewet of Wajong geweigerd of beëindigd? Wij maken voor u bezwaar.

Als uw aanvraag WIA, Ziektewet of Wajong is geweigerd of beëindigd, dan kunt u hier op een aantal manieren bezwaar tegen maken. U kunt natuurlijk zelf bezwaar maken door eenvoudig een brief te schrijven. Dit moet u dan wel binnen 6 weken doen. Bent u te laat, dan wordt uw bezwaar niet meer behandeld. Omdat er veel op het spel staat en u alleen met uw eigen situatie te maken heeft, kunt u besluiten om gebruik te maken van de hulp van een gespecialiseerde advocaat. Advocatenkantoor Suzan de Jong voert veel bezwaarprocedures bij het UWV en gemeentes. Door de vele ervaring die wij hebben met dit soort zaken, weten we ook dat het vaak eenvoudiger lijkt dan dat het is. Ook gaan wij mee naar spreekuren met de WIA verzekeringsarts of hoorzittingen bij de gemeente. Zo staat u er niet alleen voor en worden de juiste dingen gezegd. Voor een gang naar de rechtbank (centrale raad van beroep) kunt u ook bij ons terecht.

Wij kijken naar de medische en arbeidsdeskundige onderbouwing bij een WIA-bezwaar. Verder onderzoeken wij de mogelijkheid van extra medische informatie. Vaak is deze extra informatie van behandelaars namelijk belangrijk. Voor een kans van slagen helpt het dat u onder behandeling bent.

Waar kijkt een verzekeringsarts naar?

De verzekeringsarts kijkt naar concrete aandoeningen en diagnoses. Ook al heeft u klachten, dan kan het alsnog zo zijn dat u volgens het UWV niet ziek bent of geen beperkingen voor de WIA heeft. Heeft u wel beperkingen, dan gaat een arbeidsdeskundige kijken wat u nog met die beperkingen zou kunnen verdienen. Het UWV maakt dan gebruik van een banenbestand dat regelmatig moet worden geactualiseerd.

Een formule bepaalt uiteindelijk het arbeidsongeschiktheidspercentage en of u wel of geen WIA-uitkering krijgt. Dat is ook het geval bij de ziektewet in een zogenaamde eerstejaars ziektewet beoordeling.

Heeft u meer vragen over Sociaal zekerheidsrecht, neem gerust contact op