WIA-aanvraag met terugwerkende kracht, de laattijdige WIA-aanvraag

Het gebeurt regelmatig dat mensen zich afvragen of ze alsnog een WIA (of WAO) uitkering kunnen aanvragen, soms jaren later. Bijvoorbeeld iemand is op 1 november 2006 ontslagen en vraagt nu pas een WIA-uitkering aan. Kan dat?

Ja dat kan. Welke eisen zijn er?

Zo is er allereerst de vraag wanneer iemand voor het eerst arbeidsongeschikt was. Lag die datum in een voor de WIA verzekerde periode? Dat is als iemand werkt of een uitkering heeft (geen uitkering vanuit een algemene voorziening zoals de bijstand).

Is Iemand 104 weken arbeidsongeschikt gebleven voor zijn arbeid in de zin van de WIA?

Het medisch onderzoek dat UWV doet is op dit moment met een datum in het verleden als peildatum. Dus je zult medische informatie moeten inbrengen waaruit de WIA-claim blijkt. Dus dat je arbeidsongeschikt was en bent gebleven voor 104 weken.

De beantwoording van de vraag of de wachttijd van 104 weken is vervuld is een zelfstandige beoordeling van het UWV. Alle informatie, medisch en niet medisch, wordt daarbij meegenomen. Dus ook herstelmeldingen. Alleen is het wel zo dat de herstelmelding en de beëindiging van ziekengeld weer volledig beoordeeld wordt. Het kan dus zijn dat je hersteld gemeld bent en UWV toch een doorlopende ziekteperiode van 104 weken aanneemt.

Stel je wordt arbeidsongeschikt gevonden voor de WIA. Heb je recht op een WIA-uitkering? En per wanneer? Voor een WIA-uitkering moet je meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn (berekend aan de hand van het maatmaninkomen wat je verdiende voor je uitviel). Dan geldt dat de WIA wordt toegekend met hoogstens 1 jaar terugwerkende kracht tenzij er een bijzonder geval is. Is er een bijzonder geval dan zou de WIA-uitkering 5 jaar terug kunnen gaan (5 jaar in verband met verjaring).

Een laattijdige aanvraag moet dus goed worden onderbouwd aan de hand van de eisen wil de aanvraag slagen

Heeft u meer vragen over Sociaal zekerheidsrecht, neem gerust contact op