Bij problemen in de werksfeer of uitkeringssituatie zoals een dreigend ontslag of weigering van een uitkering kunt u terecht voor advies of het voeren van een procedure.

Is uw uitkering stopgezet of geweigerd? Maak een afspraak. Binnen 6 weken kan voor u bezwaar worden gemaakt.

U krijgt in een persoonlijk gesprek advies over de beste aanpak. Dat verschilt per situatie. Bijvoorbeeld bij een dreigend arbeidsconflict is coaching op de achtergrond hoe u zich het beste kunt opstellen een mogelijkheid, maar ook een gezamenlijk gesprek met de werkgever kan een optie zijn.

Bij beslissingen over uw uitkering krijgt u een inschatting van de haalbaarheid van bezwaar en beroep. U krijgt juridische begeleiding bij de procedures, zoals het opstellen van een inhoudelijk bezwaarschrift en beroepschrift, vertegenwoordiging bij een hoorzitting en een zitting bij de rechtbank. In WIA-zaken bekijken we de mogelijkheid van het inschakelen van een medische deskundige.

Samen bekijken we of u in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten rechtsbijstand.
Komt u niet voor vergoeding in aanmerking dan maken we zo mogelijk een offerte op basis van een inschatting van het aantal uren dat de zaak gaat kosten maal het uurtarief. Vaste prijsafspraken zijn in de meeste gevallen mogelijk.

Bij problemen in de werksfeer of uitkeringssituatie zoals een dreigend ontslag of weigering van een uitkering kunt u terecht voor advies of het voeren van een procedure.

Bent u ontslagen? Hebt u vragen over uw positie of uw rechten en verplichtingen. Heeft u te maken met een onder toezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing. U kunt altijd een afspraak maken voor een advies over uw persoonlijke situatie. Wacht niet te lang, want zo mogelijk kunt u met een goed advies een conflict of verergering ervan voorkomen. Mocht dat toch niet lukken en komt het tot een juridische procedure, hoort het voeren van een juridische procedure natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Voorbeelden van onze diensten:

• het controleren van arbeidsovereenkomsten
• het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten
• conflict bij ziekte en re-integratie
• ontslag; voor het voeren van verweer
• onderhandelen over een ontslagvergoeding
• geschillen over concurrentie- en/of relatiebedingen een werksituatie
• advies bij (her)keuring WIA
• bezwaar en beroep WIA-uitkering
• bezwaar en beroep ZW-uitkering
• bezwaar en beroep WW-uitkering
• bezwaar en beroep Bijstand uitkering (Participatiewet)
• bezwaar en beroep WAJONG-uitkering
• verweer bij OTS en/of uithuisplaatsing

Is uw uitkering stopgezet of geweigerd? Maak een afspraak. Binnen 6 weken kan voor u bezwaar worden gemaakt.

U krijgt in een persoonlijk gesprek advies over de beste aanpak. Dat verschilt per situatie. Bijvoorbeeld bij een dreigend arbeidsconflict is coaching op de achtergrond hoe u zich het beste kunt opstellen een mogelijkheid, maar ook een gezamenlijk gesprek met de werkgever kan een optie zijn.

Bij beslissingen over uw uitkering krijgt u een inschatting van de haalbaarheid van bezwaar en beroep. U krijgt juridische begeleiding bij de procedures, zoals het opstellen van een inhoudelijk bezwaarschrift en beroepschrift, vertegenwoordiging bij een hoorzitting en een zitting bij de rechtbank. In WIA-zaken bekijken we de mogelijkheid van het inschakelen van een medische deskundige.

Samen bekijken we of u in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten rechtsbijstand.
Komt u niet voor vergoeding in aanmerking dan maken we zo mogelijk een offerte op basis van een inschatting van het aantal uren dat de zaak gaat kosten maal het uurtarief. Vaste prijsafspraken zijn in de meeste gevallen mogelijk.

Gratis en vrijblijvend kennis maken?

Omdat wij graag een goede klik hebben met onze cliënten en u goed willen informeren over wat we voor u kunnen betekenen bieden wij een gratis kennismakingsgesprek aan. Dit gesprek is er zowel voor particulieren als bedrijven. Tijdens het gesprek kunnen we de vragen bespreken waar u mee rondloopt. Ook een afspraak op een locatie in Friesland of Drenthe is mogelijk.

U kunt een gesprek aanvragen door te bellen met: 050-211 38 36 of door een e-mail te sturen naar info@suzandejong.nl.

Wij horen graag van u,

Tarieven voor werknemers en particulieren

Het eerste gesprek is gratis. Het gesprek is op afspraak. Lees meer over het gratis gesprek.

Toevoeging of uurtarief

• Heeft u recht op een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand, dan betaalt u alleen de eigen bijdrage. Het kantoor is geregistreerd bij het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand.
• Heeft u geen recht op een toevoeging, dan geldt voor u een uurtarief, afhankelijk van uw inkomen. U krijgt een reële inschatting van het aantal uren dat de zaak gaat kosten maal het uurtarief. Als het kan op offertebasis. Het minimum uurtarief is € 160,- excl. BTW, oplopend tot het zakelijke uurtarief. Vaste prijsafspraken zijn in de meeste gevallen mogelijk.

Rechtsbijstandverzekering

U kunt ook bij dit kantoor terecht als u een rechtsbijstandverzekering heeft. U heeft het recht op vrije advocaatkeuze. Een bezwaarprocedure of rechtszaak mag u door een advocaat van eigen keuze laten behandelen. Informeer u zelf goed over de polisvoorwaarden en meldt uw zaak altijd eerst bij uw verzekeraar. Vaak moet u direct een melding doen als er een conflict is of dreigt.

Deze advocaat hanteert geen kantoorkosten, dossierkosten of andere (verborgen) kosten. Vaste prijzen zijn meestal mogelijk.