Keuzevrijheid bij PGB Jeugdwet?

Bij toekenning van een jeugdhulpvoorziening kan de gemeente de zorg in natura aanbieden (bij een gecontracteerde aanbieder) of via een persoonsgebonden budget (PGB) zodat iemand de hulp zelf inkoopt. Het komt wel voor dat gemeenten aanvragen voor een PGB jeugdhulpvoorziening afwijzen met als reden dat gebruik kan worden gemaakt van zorg in natura. In recente rechtspraak is gebleken dat de keuzevrijheid van ouders vergaand is en de gemeente de PGB niet zo eenvoudig kan afwijzen. Als een jeugdhulpvoorziening nodig is en de jeugdige of zijn ouders kunnen motiveren dat de individuele voorziening in natura niet passend is dan hebben zij aanspraak op een PGB.

Hoe ver gaat de motiveringsplicht?

Belangrijk is dat de jeugdige of de ouders kunnen aangeven dat de individuele voorziening niet passend is. Het gaat er daarbij niet om of de aangeboden individuele voorziening wel of niet passend is. Het komt erop neer dat de jeugdige of de ouders zich op de zorg in natura hebben georiënteerd (de individuele voorziening van de gemeente hebben onderzocht en overdacht). Als dat zo is, dan kan de gemeente een PGB moeilijk weigeren.

Krijgt u een beslissing over uw PGB en bent u het daarmee niet eens?

Laat u zich juridisch adviseren. Denk daarbij aan het maken van bezwaar binnen een termijn van 6 weken.

Heeft u meer vragen over Sociaal zekerheidsrecht, neem gerust contact op