Krijgt u te maken met een langdurig zieke werknemer waarbij problemen ontstaan rondom re-integratie, of krijgt u van het UWV een loonsanctie opgelegd? Dan kunt u terecht voor advies of het voeren van een procedure.

Een veel voorkomende situatie waarin zich gemakkelijk een arbeidsconflict kan voordoen is langdurige ziekte van een werknemer. Ziekte van een werknemer levert vaak veel spanningen op. De werkgever ervaart dat aan allerlei eisen moet worden voldaan. Daarnaast gaat het werk natuurlijk gewoon door.

Voorbeelden van onze diensten:

• advies bij aangaan van arbeidsrelaties
• (dreigende) conflicten in de werksfeer met personeel
• advies en begeleiding bij ziekte en re-integratie personeel
• advies en bezwaar over loonsanctie UWV
• voeren van een juridische procedure

Als het verzuim herstel en re-integratie proces weinig soepel verloopt kunnen gemakkelijk conflicten ontstaan. En dat zorgt voor stress en kans op verslechtering van de onderlinge verhoudingen met een aanzienlijke vertraging van de werkhervatting. Aan de andere kant controleert het UWV of er voldoende wordt gedaan aan re-integratie en kan uiteindelijk een loonsanctie opleggen. De loonsanctie kan wel oplopen tot een jaar doorbetaling van het salaris.

Belangrijk is dat op de juiste manier en tijdig wordt gehandeld. U kunt op de achtergrond al advies krijgen zonder dat de andere partij weet dat u een advocaat heeft geraadpleegd. Soms is dat voor de relatie namelijk beter. Wacht niet te lang met het inschakelen van deskundige hulp. Het risico is aanwezig dat de verhoudingen verder verslechteren en de oplossing gezocht wordt in een kostbare gang naar de rechter.

Soms ontkomt u niet aan een beëindiging van het dienstverband, hoe vervelend ook. Beëindiging kan op verschillende manieren, zoals: opzegging door de werkgever na verkregen toestemming van het UWV, ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter of beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellings- of beëindigingsovereenkomst).

Wanneer u arbeidsrelaties aangaat zijn er verschillende opties, zoals vaste contracten, tijdelijke contracten, flexibele arbeidscontracten. Daarnaast kunnen in de arbeidsovereenkomst bijzondere bedingen staan, zoals een proeftijdbeding, concurrentiebeding, relatiebeding, eenzijdig wijzigingsbeding en boetebeding.

Krijgt u te maken met een langdurig zieke werknemer waarbij problemen ontstaan rondom re-integratie, of krijgt u van het UWV een loonsanctie opgelegd? Dan kunt u terecht voor advies of het voeren van een procedure.

Een veel voorkomende situatie waarin zich gemakkelijk een arbeidsconflict kan voordoen is langdurige ziekte van een werknemer. Ziekte van een werknemer levert vaak veel spanningen op. De werkgever ervaart dat aan allerlei eisen moet worden voldaan. Daarnaast gaat het werk natuurlijk gewoon door.

Voorbeelden van onze diensten:

• advies bij aangaan van arbeidsrelaties
• (dreigende) conflicten in de werksfeer met personeel
• advies en begeleiding bij ziekte en re-integratie personeel
• advies en bezwaar over loonsanctie UWV
• voeren van een juridische procedure

Als het verzuim herstel en re-integratie proces weinig soepel verloopt kunnen gemakkelijk conflicten ontstaan. En dat zorgt voor stress en kans op verslechtering van de onderlinge verhoudingen met een aanzienlijke vertraging van de werkhervatting. Aan de andere kant controleert het UWV of er voldoende wordt gedaan aan re-integratie en kan uiteindelijk een loonsanctie opleggen. De loonsanctie kan wel oplopen tot een jaar doorbetaling van het salaris.

Belangrijk is dat op de juiste manier en tijdig wordt gehandeld. U kunt op de achtergrond al advies krijgen zonder dat de andere partij weet dat u een advocaat heeft geraadpleegd. Soms is dat voor de relatie namelijk beter. Wacht niet te lang met het inschakelen van deskundige hulp. Het risico is aanwezig dat de verhoudingen verder verslechteren en de oplossing gezocht wordt in een kostbare gang naar de rechter.

Soms ontkomt u niet aan een beëindiging van het dienstverband, hoe vervelend ook. Beëindiging kan op verschillende manieren, zoals: opzegging door de werkgever na verkregen toestemming van het UWV, ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter of beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellings- of beëindigingsovereenkomst).

Wanneer u arbeidsrelaties aangaat zijn er verschillende opties, zoals vaste contracten, tijdelijke contracten, flexibele arbeidscontracten. Daarnaast kunnen in de arbeidsovereenkomst bijzondere bedingen staan, zoals een proeftijdbeding, concurrentiebeding, relatiebeding, eenzijdig wijzigingsbeding en boetebeding.

Gratis en vrijblijvend kennis maken?

Omdat wij graag een goede klik hebben met onze cliënten en u goed willen informeren over wat we voor u kunnen betekenen bieden wij een gratis kennismakingsgesprek aan. Dit gesprek is er zowel voor particulieren als bedrijven. Tijdens het gesprek kunnen we de vragen bespreken waar u mee rondloopt. Afspraak dicht in de buurt of op locatie in Friesland of Drenthe is mogelijk.

U kunt een gesprek aanvragen door te bellen met: 050-211 38 36 of door een e-mail te sturen naar info@suzandejong.nl.

Wij horen graag van u,

Tarieven voor zakelijke cliënten

Het uurtarief is € 190,- excl. BTW.
Het eerste gesprek is gratis. Het gesprek is op afspraak. Lees meer over het gratis gesprek.
Vaste prijzen zijn veelal mogelijk.