Hoe kun je voorkomen dat je als Werkgever – eigen risicodrager WW ondanks afspraken in een beëindigingsregeling toch met toekenning WW-uitkering te maken krijgt?

Het gebeurt regelmatig dat een werkgever – eigenrisicodrager WW met een werknemer afspraken maakt over de beëindiging van het dienstverband, met als voorwaarde dat de werknemer geen aanspraak maakt op een WW-uitkering. Daar staat tegenover dat de werkgever een ontslagvergoeding betaalt, en er zeker van wil zijn dat de werknemer niet ook nog een WW-uitkering aanvraagt met alle bijkomende kosten. Vaak wordt dan de afspraak gemaakt dat de werknemer zelf ontslag neemt. De gedachte daarbij is dat hij dan geen aanspraak kan maken op een WW-uitkering, vanwege de toepasselijkheid van art. 24 lid 2 onder b WW, de zogenaamde b-grond.

Herhaaldelijk blijkt in de praktijk zo’n afspraak de werkgever weinig zekerheid te geven. Namelijk is niet duidelijk of een werknemer die ontslag neemt – zoals bij een reorganisatie – verwijtbaar werkloos wordt?

Draagt het ontslag bij aan een door de werkgever voor ogen staande vermindering van het personeelsbestand, dan kan het UWV toch besluiten dat zo’n ontslag op initiatief van de werkgever tot stand is gekomen. Dus geen verwijtbare werkloosheid. Bezwaar en beroep van de werkgever tegen toekenning van die WW-uitkering heeft dan mogelijk weinig kans van slagen.

Alternatieve opties voor werkgever

Een werkgever-eigenrisicodrager WW kan bezwaar en beroep instellen tegen de toekenning van de WW-uitkering. De werkgever kan ook in een civiele procedure de werknemer aanspreken op wanprestatie omdat hij zijn contractuele afspraken niet nakomt en vorderen dat werknemer zijn WW-aanvraag intrekt op straffe van een dwangsom. De al verstrekte WW-uitkering heeft de werkgever schade veroorzaakt en kan in deze procedure als schade gevorderd worden.
Ook kan werkgever in de afspraken opnemen dat werknemer geen WW-uitkering zal aanvragen en als hij dat wel doet, de werkgever de kosten daarvan in mindering brengt op de ontslagvergoeding. Is de ontslagvergoeding nog niet betaald, dan kan meteen worden verrekend. Is al wel betaald, is eenvoudig vast te stellen dat (een deel van) de vergoeding onverschuldigd is betaald.

Heeft u meer vragen over Sociaal zekerheidsrecht, neem gerust contact op