Spelen psychische klachten ook een rol bij de WIA-beoordeling?

Ja, bij de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) beoordeelt de verzekeringsarts ook psychische klachten. De hele medische situatie is van belang dus ook de psychische gezondheid. Bent u uitgevallen met fysieke klachten heeft dat vaak ook een psychische impact. Het is dus belangrijk dat eventuele psychische klachten bij het gesprek met de verzekeringsarts worden genoemd. Ook informatie van behandelaars hierover, bijvoorbeeld als u gesprekken heeft met een psycholoog, is belangrijk om mee te nemen naar het gesprek. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vervolgens vastgesteld op basis van de functionele mogelijkheden en beperkingen die uit de beoordeling van de verzekeringsarts voortkomen. Het kan zijn dat u misschien geen WIA krijgt en dat de psychische klachten later verergeren waardoor u in de toekomst opnieuw WIA aanvraagt met een beroep op verergering van de klachten door dezelfde ziekteoorzaak (amber). Ook daarom is het belangrijk om meteen deze klachten in het gesprek met de verzekeringsarts te noemen.

Heeft u meer vragen over Sociaal zekerheidsrecht, neem gerust contact op