Heb ik wel recht op WW als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Na het aangaan van een vaststellingsovereenkomst kunt u als werknemer een WW-uitkering krijgen. Waar kijkt het UWV naar? Waar moet het ontslag/de vaststellingsovereenkomst aan voldoen?

  • Er geldt geen dringende reden voor ontslag (u bent niet schuldig aan uw ontslag)
  • Uw werkgever wil het dienstverband met u beëindigen
  • In de vaststellingsovereenkomst is de opzegtermijn meegenomen
  • U kunt laten zien dat u meteen actief op zoek bent gegaan naar ander werk

Let op bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd

Bij een contract voor bepaalde tijd heeft u in beginsel pas recht op WW na afloop van dit contract. Bijvoorbeeld bij een arbeidscontract voor een jaar, waarbij u na 2 maanden het contract met een vaststellingsovereenkomst beëindigt, heeft u pas recht op WW als het jaar verstreken is. Dat is anders als in het contract of in de toepasselijke cao staat dat het arbeidscontract tussentijds beëindigd kan worden. U kunt dan nadat de opzegtermijn voorbij is, WW krijgen.
Bij een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, kunt u WW krijgen nadat de opzegtermijn voorbij is.

Let op dat de (juiste) opzegtermijn meegenomen wordt

Is bij de vaststellingsovereenkomst geen rekening gehouden met de opzegtermijn of is er een te korte opzegtermijn genomen? U krijgt dan nog niet meteen een WW uitkering. Het UWV gaat namelijk uit van de geldende opzegtermijn.

Bij een beëindigingsvoorstel van uw werkgever is het altijd verstandig juridisch advies in te winnen.

Heeft u meer vragen over Sociaal zekerheidsrecht, neem gerust contact op