Wat kan ik doen als ik in het verleden een extreem hoge boete heb gekregen?

Vanaf 2013 gold een aangescherpt (streng) boeteregime. Het kan zijn dat u daardoor nog zit met betaling van een hele hoge boete. De hoogste rechter heeft een paar jaar geleden de toen geldende boeteregels heel kritisch beoordeeld. De boeteregels zijn toen aangepast naar een lichter boeteregime.

De hoogste rechter heeft uitgemaakt dat het UWV in sommige situaties een boete opnieuw inhoudelijk moet bekijken (herzien) waar in het verleden geen bezwaar tegen is gemaakt. De hoogste rechter heeft daar regels voor gegeven.

Heeft u te maken met een hele hoge boete dan kan het verstandig zijn om aan het UWV herziening te vragen. De regels van de hoogste rechter zijn:
Is de boete betaald? Het UWV hoeft de boete dan niet te herzien. Dat is anders als de boete hoger was dan de maximale boete die iemand zou krijgen bij de strafrechter. In dat geval moet het UWV de boete wijzigen in deze maximale boete.
Is de boete nog niet (helemaal) betaald?
Het UWV moet dan bij een herzieningsverzoek de boete opnieuw inhoudelijk bekijken en herzien.

Heeft u met deze situatie te maken, dan kunt u bij dit kantoor een advies vragen.

Heeft u meer vragen over Sociaal zekerheidsrecht, neem gerust contact op