Verslagen handhaving wel of niet tekenen?

Eigen verklaringen kunnen leiden tot verder onderzoek en een huisbezoek. Krijgt u te maken met zo’n situatie en wordt u gevraagd om een verslag huisbezoek of een gespreksverslag te tekenen? U bent niet verplicht om te tekenen. Als nu gezegd wordt dat u moet tekenen om recht op uw uitkering te houden? Dat wordt wel gezegd maar dat klopt niet. Niet tekenen van een verslag is geen reden om uw uitkering stop te zetten. Een goede reden dat u het verslag niet tekent is dat u zelf het verslag niet heeft geschreven en niet kunt overzien waarvoor u tekent. Het kan zijn dat er zaken in het verslag staan die niet kloppen. En u kunt later moeilijk terugkomen op wat er in een getekend verslag staat. Tekent u het verslag dan stemt u in met de inhoud van het verslag. Getekende (niet gecorrigeerde) verslagen kunnen later een bewijsprobleem opleveren. Het is namelijk heel lastig om daarna nog te beweren dat dingen anders gegaan of gezegd zijn. Hoe kunt u zich het beste opstellen als u gevraagd wordt om uw handtekening te zetten? U geeft bijvoorbeeld aan dat u het verslag niet tekent omdat u niet kunt overzien wat er allemaal in het verslag is opgenomen. Het zijn niet uw eigen woorden. Deze tekst laat u toevoegen aan het verslag en u vraagt om een kopie.

Heeft u meer vragen over Sociaal zekerheidsrecht, neem gerust contact op