Wat kan ik doen als het UWV heel lang doet over een beslissing op mijn WIA aanvraag?

Het UWV moet op de WIA-aanvraag beslissen binnen een redelijke termijn. Wat is een redelijke termijn? Dat is in elk geval binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

De beslistermijn kan worden verlengd door het UWV. Dat moet dan wel gebeuren vóór afloop van de beslistermijn van 8 weken in een brief aan de aanvrager. In deze brief moet de reden van uitstel staan en een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de aanvrager de beslissing kan verwachten.

Als het UWV niet op tijd beslist binnen de termijn van 8 weken en ook niet op tijd de termijn heeft verlengd kun je het UWV in gebreke stellen. Dat kun je doen op de UWV site in een formulier: melden te late beslissing. De ingebrekestelling kun je ook per brief doen. In de brief noem je dat het UWV binnen 14 dagen na ontvangst van de brief alsnog een besluit moet nemen op de WIA-aanvraag, bij gebreke waarvan het UWV de daarop gestelde wettelijke dwangsommen verbeurt. Vanaf datum ontvangst brief bij het UWV gaat de termijn van 14 dagen lopen. Na 14 dagen is UWV gehouden dwangsommen te betalen die kunnen oplopen tot een totaalbedrag van € 1.442,00..

Heeft u meer vragen over Sociaal zekerheidsrecht, neem gerust contact op