In welke situatie kan ik bijzondere bijstand krijgen?

De gemeente neemt in beleidsregels op wat onder bijzondere bijstand valt. Denk aan:

 • Verhuis- en inrichtingskosten
 • Legeskosten verblijfsvergunning
 • Vaste lasten tijdens verblijf inrichting
 • Uitvaartkosten
 • Kosten mentorschap
 • Kosten rechtshulp
 • Meerkosten maaltijdvoorziening
 • Reiskosten in verband met werk en trajectreiskosten bezoek ziek familielid
 • Reiskosten bezoek gedetineerden
 • Meerkosten ontwikkeling en ontspanning oudere, gehandicapte of chronisch zieke
 • Dieetkosten

Bijzondere bijstand is niet beperkt tot een bepaald soort kosten. Belangrijke vragen zijn: gaat het om noodzakelijke kosten? Zijn er bijzondere omstandigheden? Waarom kan iemand niet betalen? Is er een voorliggende voorziening? Is er een uitsluitingsgrond? In welke vorm moet er bijzondere bijstand komen? Als er geen recht is op bijzondere bijstand, zijn er dan dringende redenen om toch bijzondere bijstand te verlenen?

Doe zo snel mogelijk een aanvraag

Doe de aanvraag voordat de kosten worden gemaakt. Als de kosten al zijn gemaakt kunnen ze ook worden gezien als schulden en worden afgewezen. Voor schulden krijgt u meestal geen bijzondere bijstand. Heeft u al betaald, dan is al in de kosten voorzien en heeft u geen recht op bijzondere bijstand.

Kan ik bijzondere bijstand krijgen als Ik geen bijstandsuitkering heb?

Bijzondere bijstand is niet beperkt tot mensen met een bijstandsuitkering. Wel gaat het om mensen met een laag inkomen (niet meer dan 120% bijstandsnorm).

Kijk of u gratis rechtshulp kunt krijgen voor het maken van bezwaar tegen een beslissing over uw uitkering of uw aanvraag bijzondere bijstand.  U kunt altijd bellen voor een gratis eerste advies.

Heeft u meer vragen over Sociaal zekerheidsrecht, neem gerust contact op