Is een geluidsopname als bewijs toegestaan?

Zowel werkgevers als werknemers nemen gesprekken op en regelmatig zonder dat de ander daarvan afweet, laat staan daarvoor toestemming geeft. Tegenwoordig is met een smartphone zo’n geluidsopname natuurlijk snel gemaakt. Alhoewel dit een inbreuk op de privacy is laten rechtbanken geluidsopnames en transcripties van gesprekken toch vaak als bewijs toe. Bij bewijsvoering is in het algemeen veel toegestaan. De rechter bepaalt uiteindelijk wat er mee wordt gedaan.

Hoe zit het nu met de inbreuk op de privacy?
Veelal wordt bewijs niet toegestaan bij een ontoelaatbare inbreuk op de privacy, zoals een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Toch wordt meestal meer waarde gehecht aan het boven water krijgen van de waarheid en het belang om stellingen te kunnen bewijzen dan een inbreuk op de privacy. Zeker als het gaat om zakelijke gesprekken. Daarbij kijkt de rechter ook of gekozen is voor een opname bij wijze van uiterste noodzaak. Stiekem opgenomen gesprekken zullen dus vaak wel als bewijs zijn toegestaan.

Niet zonder risico

Het stiekem opnemen van gesprekken zonder medeweten van de andere partij is overigens niet zonder risico. De vertrouwensrelatie en de onderlinge samenwerking in een arbeidsrelatie kunnen onder druk komen te staan met tot gevolg een onwerkbare arbeidsverhouding. Het is dus verstandig om hierin een goede afweging te maken.

Heeft u meer vragen over Arbeidsrecht, neem gerust contact op