Matiging/vernietiging van concurrentie- en/of relatiebeding uit vaststellings(beëindigings)overeenkomst?

Bij het sluiten van een beëindigings- of vastellingsovereenkomst worden de voorwaarden vastgelegd waaronder het arbeidscontract wordt beëindigd. Het gaat dan meestal om afspraken over de einddatum van het arbeidscontract en de beëindigingsvergoeding. Ook wordt vaak een afspraak over het concurrentie- en/of relatiebeding opgenomen. Op zich is dat prima. Alleen is het wel belangrijk te weten dat de rechter heel terughoudend zal zijn bij het toepassen van een belangenafweging op zo’n afspraak in de vaststellingsovereenkomst. (Gedeeltelijke) schorsing of vernietiging van het concurrentiebeding na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst zou mogelijk nog kunnen bij onvoorziene omstandigheden, waar bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening mee kon worden gehouden. De reden hiervan is, is dat de medewerker op het moment van het sluiten van de beëindigings- of vaststellingsovereenkomst, zich bewust van zijn belangen, een afspraak heeft gemaakt over het concurrentie- en of relatiebeding. Met zaken waar hij geen rekening mee kon houden, kan het dus anders liggen.

Zowel bij het aangaan van een concurrentie- en/of relatiebeding, of bij een afspraak daarover in een vaststellingsovereenkomst, als bij een dreigend conflict over een concurrentie- en/of relatiebeding, is het verstandig juridisch advies in te winnen.

Heeft u meer vragen over Arbeidsrecht, neem gerust contact op