Hoe kan ik het beste omgaan met mogelijke arbeidsconflicten?

Sluimerende conflicten op de werkvloer hebben dikwijls een groot gevolg voor de werksfeer en het functioneren van mensen. Het treft dan vaak niet alleen één enkele medewerker, maar soms zelfs een hele afdeling. Natuurlijk is dat een hele kostbare zaak, zowel vanuit menselijk als financieel oogpunt. Denk aan de kosten van ziekte en uitval, verzuimbegeleiding, vervanging e.d.

Herken de signalen op tijd. Blijf vooral op een positieve manier in gesprek en maak het conflict zo snel mogelijk bespreekbaar.

Wanneer speelt mogelijk een arbeidsconflict?

let op bij:

• een sfeer van demotivatie
• veel ziekmeldingen
• groepsvorming
• gebrek aan openheid

Ga met elkaar in gesprek. Wat is de oorzaak van de negatieve sfeer? Ga na of er inderdaad een arbeidsconflict is? Als dat wel zo is, vraag de betrokkenen of zij het conflict zelf kunnen oplossen of daarbij hulp nodig hebben.
Komen de mensen er zelf met eventuele hulp niet uit dan kan het inschakelen van een erkende mediator misschien uitkomst bieden. De mediator kan in het conflict bemiddelen en begeleiden naar een oplossing. Wij kunnen u helpen bij het vinden van een erkende mediator. Lukt dat niet, of is een juridische uitspraak gewenst, wacht dan niet te lang met het zoeken van deskundige juridische bijstand.

Hoe kun je arbeidsconflicten proberen te voorkomen?

In het werk heb je natuurlijk regelmatig te maken met veranderingen. Daar is niks mis mee. De wereld is voortdurend aan verandering onderhevig. Een bedrijf wil meegroeien. Veranderingen kunnen (soms ongemerkt) spanningen en conflicten veroorzaken. Het is verstandig om daar alert op te zijn. Voordat een situatie escaleert, is het daarom belangrijk na te gaan hoe arbeidsconflicten zoveel mogelijk kunnen worden tegen gegaan. Denk daarbij vooral aan een professioneel personeelsbeleid en goede communicatie:

Professioneel personeelsbeleid

Veel arbeidsconflicten zijn het gevolg van onduidelijkheden en miscommunicatie rond de inhoud van de werkzaamheden. Spreek daarom zoveel mogelijk onderlinge verwachtingen over taken, planning en doelstellingen uit. Neem bijvoorbeeld in functieomschrijvingen op wat de taken van een medewerker zijn. Zo krijgt iemand duidelijkheid over zijn rol. Ook regelmatig een werkoverleg zorgt voor een betere afstemming en dat iedereen op één lijn zit.

Goede communicatie

Een bepaalde manier van communiceren kan een arbeidsconflict in de hand werken. Geef elkaar het liefst opbouwende feedback. Probeer bij problemen niet al te snel conclusies te trekken. Spreek iemand aan op zijn gedrag en blijf openstaan voor uitleg, verklaringen en oplossingen. Hiermee kun je bij het geven van feedback voorkomen dat een arbeidsconflict ontstaat.

Heeft u meer vragen over Arbeidsrecht, neem gerust contact op