Tijdens ziekte akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst aangaan tijdens ziekte is niet zonder risico voor zowel werknemer als werkgever. Toch kan het een uitkomst bieden in een voortslepende situatie waarbij juist de werkomgeving de ziekteveroorzaker is. Wel zult u als werknemer zeker moeten weten dat u zult herstellen en kunt voldoen aan de eisen van de WW en u niet het risico loopt meteen een ziektewetuitkering aan te moeten vragen.
Bent u ongeacht de werksituatie ziek dan is het zeker niet verstandig om in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst. Namelijk zou u geen aanspraak kunnen maken op WW, omdat u niet kunt voldoen aan de eisen van de WW, zoals beschikbaar zijn voor werk omdat u immers ziek bent en niet kunt solliciteren. En zou u een ziektewetuitkering aanvragen, dan ziet het UWV in het akkoord gaan met een beëindigingsovereenkomst een benadelingshandeling. Namelijk is de werkgever verplicht u tijdens twee jaar ziekte het salaris door te betalen. Ook moet de werkgever u re-integreren. Dat komt na beëindiging van het dienstverband dan bij het UWV te liggen zodat het UWV wordt benadeeld. Meewerken aan het eigen ontslag leidt in de Ziektewet tot weigering van de Ziektewetuitkering. Dus ga niet zomaar akkoord met beëindiging van het dienstverband als u ziek bent, en zorg dat u deskundig advies krijgt. U kunt uw werkgever vragen dat te vergoeden.

Ook voor de werkgever kleven er risico’s aan een beëindiging met een vaststellingsovereenkomst bij een zieke werknemer. Uw zieke werknemer kan bijvoorbeeld later vernietiging van de vaststellingsovereenkomst vorderen met een beroep op een ‘wilsgebrek’. Deze vordering kan slagen als het niet redelijk of billijk is gelet op de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, óf de manier waarop die tot stand is gekomen, de werknemer aan de afspraken in de vaststellingsovereenkomst te houden.
Waar u als werkgever in geval van een beëindigingsovereenkomst met een zieke werknemer in ieder geval verstandig aan doet is:
Uw zieke werknemer volledig informeren over de gevolgen van het tekenen van een vaststellingsovereenkomst en erop wijzen dat hij of zij geen Ziektewetuitkering krijgt.
Uw werknemer gelegenheid geven om goed over zijn of haar beslissing na te denken en wijzen op het inwinnen van onafhankelijk deskundig advies.

Heeft u meer vragen over Arbeidsrecht, neem gerust contact op