Vragen en antwoorden rondom Coronavirus

Mijn werkgever wil dat ik een vaststellingsovereenkomst tekenen om de crisis te overbruggen en daarna kan ik weer in dienst komen. Is het verstandig om te tekenen?

Dit is een oplossing waar u beter niet mee akkoord kunt gaan. U heeft geen enkele zekerheid dat uw werkgever u weer in dienst neemt. Kiest u er toch voor check dan goed dat in de vaststellingsovereenkomst staat dat uw werkgever het initiatief voor ontslag neemt. Staat dat er niet, dan heeft u geen recht op WW. Laat voor de zekerheid de vaststellingsovereenkomst altijd controleren door een deskundige.

Mijn werkgever vraagt ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden aan maar maakt geen gebruik van de NOW-regeling. Mag de werkgever dat zo doen?

De werkgever kan daar inderdaad voor kiezen. Wel zal de werkgever om het ontslag erdoor te krijgen moeten uitleggen waarom hij geen gebruik maakt van de NOW-regeling. Als de werkgever dat niet goed kan uitleggen, is de kans groot dat het ontslag er niet door komt. De NOW-regeling is bedoeld om werkgevers tegemoet te komen met een subsidie voor de betaling van de loonkosten om zoveel mogelijk ontslagen te voorkomen. Het gaat om werknemers met een vast dienstverband maar ook werknemers met flexibele contracten als zij in dienst blijven en loon blijven ontvangen in de periode waarover de subsidie wordt verleend. Dit geldt ook voor uitzend- en payrollbureaus.

Andere baan maar (nieuwe) werkgever trekt zich terug. Kan de werkgever ervan afzien?

Heeft u getekend voor een proeftijd dan kan de nieuwe werkgever zelfs zonder de reden te noemen de arbeidsovereenkomst stopzetten (of niet laten beginnen). Corona is een logische reden. Vraag altijd om een gesprek om dingen duidelijk te krijgen.

Ik kan niet verder met re-integreren, moet mijn werkgever mij nu langer in dienst houden?

Uw werkgever heeft tijdens 104 weken ziekte de verplichting om het loon door te betalen. Doet uw werkgever te weinig om u weer aan het werk te krijgen, kan het UWV deze periode verlengen met maximaal een jaar. Als de re-integratie stilligt alleen door Corona dan wordt de periode niet verlengd. Heeft uw werkgever los van Corona onvoldoende gedaan, wordt de periode wel gewoon verlengd. En blijft u langer in dienst.

Kan ik weigeren om naar het werk te gaan vanwege angst op besmetting?

Zolang er thuis gewerkt kan worden doet het probleem zich niet zo snel voor. Wat als u (weer) naar uw werk moet en u angst heeft voor een Corona besmetting, of u heeft een gezinslid dat tot een risicogroep hoort? De werkgever heeft een vergaande verplichting om te zorgen voor een veilige werkplek en moet daar maatregelen voor nemen. Het werk moet zo ingericht worden dat aan de actuele veiligheidseisen wordt voldaan. Dus voldoende afstand, de beste beschermende kleding, wat maar nodig is om besmetting te voorkomen. Omdat uw werkgever deze plicht heeft, betekent dat ook dat u niet zomaar kunt weigeren, ook al behoort u tot een risicogroep. Kunt u thuiswerken afdwingen? Ook al is het advies om zo veel mogelijk thuis te werken, bestaat er niet een recht op thuiswerken. Met de invoering van de Wet Flexibel Werken zou de werkgever weliswaar eerder tegemoet moeten komen aan een verzoek tot thuiswerken echter geeft deze wet nog geen recht op thuiswerken. De wet laat de werkgever nog steeds de mogelijkheid om een verzoek tot thuiswerken af te wijzen. Blijf daarom met elkaar in gesprek om tot een zo veilig mogelijke werksituatie te komen.

Heeft u meer vragen over Arbeidsrecht, neem gerust contact op