Wat kan ik als werkgever doen om een loonsanctie te voorkomen?

Aan het einde van 2 jaar ziekte kan het UWV bij de re-integratie beoordeling een loonsanctie opleggen. Dat betekent dat de loondoorbetalingsperiode wordt verlengd met maximaal 52 weken. De loonbetalingsplicht kan dan 3 jaar worden. De meest voorkomende oorzaak van een loonsanctie is dat de re-integratie van een medewerker te laat of niet is opgepakt. Verder dat de administratie rond de re-integratie te kort schiet. Ook al is het nodige gedaan, de werkgever moet dit kunnen onderbouwen met een dossier. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat betekent ook dat een verkeerd advies van deskundigen voor rekening van de werkgever komt. Dus blijf alert op het werk van een arbodienst. Hier volgen een aantal tips.

 

  • Zorg allereerst voor een goed verzuimbeleid.
  • Probeer na de ziekmelding zo snel mogelijk te beginnen met re-integratie.
  • Zorg dat tijdens het hele ziekteproces een dossier bijgehouden wordt. Het UWV beoordeelt de re-integratie op tijdigheid, adequaatheid en resultaatgerichtheid. Dat moet blijken uit het dossier.
  • Focus meteen op terugkeer van de medewerker naar het bedrijf. Ook al is dat maar voor een paar uur per week. Onderzoek heeft aangetoond dat langdurige afwezigheid re-integratie belemmert.
  • Bij twijfel vraag altijd een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Het deskundigenoordeel maakt een tussentijds oordeel over de re-integratie-inspanningen mogelijk. Daarmee krijgt u een indruk of de tot dan toe gedane inspanningen voldoende zijn.
  • Raadpleeg tijdig een arbeidsdeskundige naar de mogelijkheden van terugkeer in eigen werk of passend werk binnen het bedrijf. Dat heet spoor 1. Het is verstandig dit onderzoek al te doen in het eerste ziektejaar.
  • Zet op tijd spoor 2 in als blijkt dat terugkeer van de medewerker in het eigen bedrijf niet mogelijk blijkt. Onderzoek daarbij re-integratiemogelijkheden bij een ander bedrijf.
  • Bij een arbeidsconflict kies op tijd voor mediation.
  • Vraag zonodig verlenging van de loondoorbetalingverplichting bij het UWV. Dat kan steeds met 13 weken. In deze periode kunt u proberen alsnog aan de re-integratieverplichtingen te voldoen. Zo kunt u een eventueel veel duurdere loonsanctie voorkomen. Voor de medewerker kan hiermee de stigmatisering door een WIA stempel worden voorkomen.

Heeft u vragen rond de re-integratie van een zieke medewerker kunt u altijd advies vragen.

Heeft u meer vragen over Arbeidsrecht, neem gerust contact op