Wat kan ik als medewerker wel of beter niet doen bij functionerings- en beoordelingsgesprekken?

Als medewerker doet u er verstandig aan zich ook voor te bereiden op een functioneringsgesprek. U kunt de agenda alvast bespreekbaar maken. Bedenk zelf agendapunten, zoals uw inzet en bijdrage. Benoem wat goed gegaan is. Geef vooral aan wat uw sterke kanten zijn en probeer afspraken te maken over hoe u zich verder kunt ontwikkelen. Krijgt u in een gesprek vooral te horen wat u niet goed gedaan heeft? U kunt het beste aangeven dat u altijd bereid bent om te leren van uw fouten. Ga bij voorkeur niet in de verdediging. Natuurlijk heeft u niet alleen negatieve kwaliteiten maar ook positieve. Die benoemt u met voorbeelden. Verder doet u er goed aan mee te denken over oplossingen. Zorg voor een prettige sfeer. Blijf zakelijk en maak het niet persoonlijk. Spreek vooral niet negatief over collega’s en leidinggevenden. Wees terughoudend met kritiek.
Zijn er veranderingen op komst binnen het bedrijf? Bekijk met uw leidinggevende de gevolgen voor uw werk en wat uw rol zou kunnen zijn.
Krijgt u een verslag van het gesprek? Lees dat verslag goed door. Bent u het ergens niet mee eens, dan kunt u vragen om dat te veranderen. Kan dat niet, teken dan alleen voor ‘gezien’ en niet voor ‘akkoord’. Vraag ook om uw commentaar aan het verslag toe te voegen.

Hoe stel ik mij op bij een negatieve beoordeling?

Waren de beoordelingen tot voor kort altijd positief en krijgt u plotseling een minder goede beoordeling? Dan is dat even slikken. Het hoeft niet altijd meteen te betekenen dat u uw baan kwijt raakt. Reageer niet meteen. Neem de beoordeling in ontvangst, teken voor ‘gezien’, en geef aan dat u het wil laten bezinken. Als de emoties gezakt zijn dan probeert u er met een frisse blik naar te kijken. Wat is de boodschap van de beoordeling? Wat wil uw werkgever u laten weten? Kijk er in alle redelijkheid naar. Misschien zit er een kern van waarheid in en kunt er van leren. Als dat zo is kunt u aan uw werkgever teruggeven dat u bereid bent om u zelf op de aangegeven punten te verbeteren. Deze houding wordt door werkgevers meestal gewaardeerd. Komt de kritiek als het ware uit de lucht vallen. Ook dan is het verstandig om aan te geven dat u naar u zelf wil kijken en wil proberen om dingen anders te doen. Is de kritiek volgens u volledig onterecht omdat bijvoorbeeld de feiten niet kloppen? Dan is het belangrijk om die feiten te corrigeren. Voorkom emotionele reacties. Beperk u zelf tot een korte zakelijke beschrijving van hoe de dingen volgens u gegaan zijn. Laat uw reactie eerst nog door iemand anders lezen.
Soms zit er ook een andere (meer politieke) reden achter een minder goede beoordeling. Het is belangrijk om dat voor u zelf helder te krijgen. Krijgt u een uitsluitend negatieve beoordeling? U kunt dan het beste juridisch advies inwinnen.

Heeft u meer vragen over Arbeidsrecht, neem gerust contact op