Wat kun je als ouder(s) inbrengen tegen onjuiste rapporten van Jeugdzorginstanties?

Bij uithuisplaatsingen is een veel gehoorde klacht van de ouder(s) dat rapportages van Jeugdzorginstanties geen goed beeld van de werkelijkheid geven. Het gebeurt wel dat kinderen uithuisgeplaatst worden op basis van een onderzoek waar de ouder(s) en de kinderen zich niet in terug herkennen. Er wordt niet gekeken naar de waarheid zo luidt de klacht. Het gebeurt regelmatig dat naar het doel van uithuisplaatsing wordt toe geredeneerd. Wat kun je als ouder inbrengen tegen een onderzoek van een Jeugdzorginstantie dat de rechter meeneemt in zijn beslissing? Bestaat zoiets als recht op een onafhankelijk onderzoek?

Het is inderdaad mogelijk om als ouder te verzoeken om contra expertise op grond van artikel 810a lid 2 Rv.

De rechter maakt dan een afweging en bekijkt onder meer of het belang van de kinderen zich niet tegen toewijzing van het verzoek verzet. Bij toewijzing van zo’n verzoek kan de rechter een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de kosten vragen.

Heeft u meer vragen over Jeugdrecht, neem gerust contact op