Advocaat inschakelen bij toezichtstelling (OTS)?

Een onder toezichtstelling (OTS) is een ingrijpende maateregel. Het is een ernstige inbreuk op de privacy. Helaas kan een ondertoezichtstelling (OTS) niet altijd voorkomen worden. Het is belangrijk dat de kinderrechter op een zitting zo goed mogelijk wordt geïnformeerd over alle belangrijke feiten. Ook kan de kinderrechter worden gevraagd om een tegenonderzoek (het recht op contra-expertise). Wel beoordeelt de kinderrechter of zo’n onderzoek bijdraagt aan het nemen van een goede beslissing. Wilt u zich laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat dan kunt u terecht bij dit kantoor. Dat kan ook pro deo of met een rechtsbijstandverzekering. Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter dan kunt u met een advocaat binnen 3 maanden hoger beroep instellen.

Is bij de rechter een uithuisplaatsing (UHP) aangevraagd? Dan kunt u een verweerschrift indienen. Dat geldt ook bij een OTS-verzoek. Een verweerschrift is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de uithuisplaatsing van uw kind. De rechtbank stuurt u een oproep voor de rechtszitting over de uithuisplaatsing. Tijdens de zitting mag u aangeven wat u van de uithuisplaatsing vindt. De zitting is niet openbaar.

Bent u het niet eens met een schriftelijke aanwijzing? Of zijn er gewijzigde omstandigheden waardoor de OTS en/of UHP moet worden beëindigd? Ook dan kunt u terecht bij dit kantoor.

Heeft u meer vragen over Jeugdrecht, neem gerust contact op