Wat doet de gezinsvoogd?

Een gezinsvoogd is een jeugdbeschermer (medewerker) van een gecertificeerde (jeugdzorg) instelling die door de kinderrechter opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert.
De gezinsvoogd onderhoudt contact met ouders en kind en stelt een hulpverleningsplan op. In dat hulpverleningsplan staat wat er moet gebeuren, welke hulp er nodig is en wat de afspraken zijn om tot verbetering van de opvoedingssituatie te komen. De afspraken gelden zowel voor ouders als kind. Werken ouders of kind niet mee, dan kan de voogd in een brief aangeven wat er moet gebeuren. Zo’n brief heet een aanwijzing. De gezinsvoogd is betrokken bij belangrijke beslissingen over het kind. Ook al hebben de ouders nog steeds het gezag, wel is dat beperkt. Ouders en kind kunnen te maken krijgen met (schriftelijke) aanwijzingen van de voogd die ze moeten opvolgen.

Heeft u meer vragen over Jeugdrecht, neem gerust contact op