Niet eens met ondertoezichtstelling (OTS)?

Als uw kind in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd kan de kinderrechter een OTS uitspreken. Dat gebeurt alleen als bij de rechtbank een OTS-verzoek wordt gedaan. Een OTS-verzoek kan komen van de raad voor de kinderbescherming of het openbaar ministerie maar ook pleegouders of de ouders zelf. Bent u het als ouder niet eens met een OTS, kunt u verweer voeren. Daarbij kunt u de hulp van een advocaat inroepen. De kinderrechter nodigt u uit voor een zitting waar u kunt zeggen wat u van de OTS vindt. Als uw kind 12 jaar of ouder is, vraagt de kinderrechter ook uw kind wat hij of zij ervan vindt. Uw kind wordt meestal apart zonder advocaat gehoord. Is uw kind jonger dan 12 jaar, gebeurt het wel dat de kinderrechter uw kind hoort, maar dat is niet verplicht. Als de kinderrechter uw kind onder toezicht stelt dan krijgt u te maken met een gezinsvoogd van een gecertificeerde instelling. U en uw kind zijn verplicht de hulp van de gezinsvoogd te accepteren.

Hoe lang duurt een ondertoezichtstelling (OTS)?

De kinderrechter verleent de OTS maximaal voor 1 jaar. De gecertificeerde (jeugdzorg) instelling kan de kinderrechter steeds vragen de OTS te verlengen. Een OTS is mogelijk voor jeugdigen tot 18 jaar. De OTS stopt als de gecertificeerde (jeugdzorg) instelling vindt dat OTS niet langer nodig is, geen verlenging meer vraagt en de raad voor de kinderbescherming het daarmee eens is. Ook als de kinderrechter het (verlengings)verzoek afwijst of op verzoek de OTS beëindigt.

Kan ik vragen om beëindiging van de OTS?

Als de situatie is verbeterd en de problemen niet meer spelen kan aan de kinderrechter gevraagd worden de OTS te beëindigen. Dat verzoek kan worden gedaan door de gecertificeerde (jeugdzorg) instelling, de ouder met gezag en het kind van twaalf jaar of ouder.

Heeft u meer vragen over Jeugdrecht, neem gerust contact op