Wat is HALT?

Op het politiebureau kunt u een voorstel krijgen om aan HALT mee te doen. Deelname is niet verplicht. De ouders moeten wel toestemming geven.

HALT staat voor Het Alternatief. Iemand krijgt een HALT-afdoening bij een licht vergrijp. De bedoeling van HALT is dat de jongere zijn of haar gedrag kan rechtzetten zonder verstrekkende gevolgen en dat er recht gedaan wordt aan de slachtoffers. Met een HALT-straf krijgt iemand geen justitiële aantekening en heeft geen problemen met het krijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Wat kan ik bij een HALT-afdoening verwachten?

Bij een HALT-afdoening moet u denken aan het oefenen in het aanbieden van excuses en het daadwerkelijk aanbieden ervan aan het slachtoffer, het vergoeden van de schade en het doen van een leer- of werkopdracht. Een HALT-afdoening duurt maximaal 20 uur. Er is een HALT-plus variant die langer duurt dan 20 uur.

Wie worden doorverwezen naar HALT?

Jongeren die voor de eerste maal een strafbaar feit (misdrijf) begaan, duidelijk schuldig zijn en een volledige bekentenis afleggen en het bewijs hiervoor aanwezig is (iemand is bijvoorbeeld op heterdaad betrapt) kunnen deelnemen aan een HALT-project. Wordt hier niet aan voldaan dan moet de officier van justitie toestemming geven voor doorverwijzing naar HALT.

Heeft u meer vragen over Jeugdrecht, neem gerust contact op