Kan ik werken met een IVA-uitkering?

Met een IVA kunt u nog wel werken en zonder problemen bijverdienen tot 20% van het vroegere inkomen. Let op, blijf met de bijverdiensten aan de voorzichtige kant want als u met een IVA-uitkering meer dan 20% van het vroegere inkomen verdient, dan voldoet u feitelijk niet meer aan de definitie van volledige arbeidsongeschiktheid.  In zo’n geval wordt de IVA-uitkering in eerste instantie gekort met 70% van het inkomen in een betreffende maand (een lagere korting als het inkomen boven het maximumdagloon lag). Heeft u na een jaar nog steeds inkomen dat hoger is dan het 20% loonverschil, dan krijgt u een nieuwe beoordeling. Uw IVA-uitkering wordt in beginsel beëindigd. U bent dan mogelijk gedeeltelijk arbeidsgeschikt en krijgt nog een WGA-uitkering. Er geldt een uitzondering voor mensen met een IVA-uitkering die Wsw-arbeid doen. Voor hen heeft het bijverdienen geen gevolgen voor de IVA-uitkering.

Bent u het niet eens met de beslissing over uw WIA uitkering?

Laat u juridisch adviseren over de goede en kwade kansen in een bezwaarprocedure en let op de bezwaartermijn van 6 weken.

Heeft u meer vragen over Sociaal zekerheidsrecht, neem gerust contact op